top of page
Police Car Lights

TRESTNÉ PRÁVO

V oblasti trestného práva poskytuje naša advokátska kancelária právne poradenstvo v rámci nedbanlivostných trestných činov, a to od momentu vznesenia obvinenia až po samotné rozhodovanie pred súdom.

 

Najčastejšie poskytujeme v rámci nedbanlivostných trestných činov tieto právne služby:

 

- obhajoba obvinených/obžalovaných vo všetkých štádiách trestného konania (vrátane obhajoby počas výkonu väzby,

 

- v konaniach proti mladistvým i v konaniach o dohode o vine a treste),

 

- zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nárokov na náhradu škody v trestnom konaní (adhézne konanie),

 

- vypracovávanie akýchkoľvek písomných podaní v trestnom konaní (najmä trestných oznámení, žiadostí, vyjadrení, návrhov,

podnetov na výkon dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti v trestnom konaní a pod.),

 

- aktívna účasť na vyšetrovacích úkonoch pred orgánmi činnými v trestnom konaní, podávanie dostupných riadnych opravných prostriedkov (odvolanie proti rozsudku, odpor proti trestnému rozkazu, sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia či proti uzneseniu o vzatí do väzby a pod.) ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov (zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, dovolanie, obnova konania) v trestnom konaní.

Kontakt

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Telefón

Email 

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

bottom of page