top of page

O NÁS

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Court Room

1.

  • Advokátska kancelária JUDr. Michal JUHÁS je dynamicky sa rozvíjajúcou slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje právne služby a právne poradenstvo v oblasti slovenského práva a medzinárodného práva naprieč všetkými právnymi odvetviami.

2.

  • Cieľom kancelárie je poskytovať klientom komplexné, kvalitné právne služby a právne poradenstvo na najvyššej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne. Disponujeme skúsenosťami s veľkými akvizíciami v účtovných hodnotách nad 1 milión eur, ale aj štandardnými konaniami rodinného alebo pracovného práva. Spájame naše ekonomické a právne vedomosti pre naplnenie cieľov našich klientov.

Judge's Gavel on Books

3.

  • Advokátska kancelária sa so svojimi klientami usiluje budovať dlhotrvajúce vzťahy založené na otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Rýchlosť, flexibilita a spoľahlivosť poskytnutých služieb je pre nás samozrejmosťou.

4.

  • Vysoká odborná úroveň je posilnená prostredníctvom spolupráce s notárskymi a exekútorskými úradmi, prekladateľmi a tlmočníkmi, daňovými poradcami a s ďalšími odborníkmi. Rovnako spolupracujeme aj s niekoľkými advokátskymi kanceláriami situovanými mimo Slovenskej republiky.

Accounting Documents
Witness In Courtroom

5.

  • Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

6.

  • Právne služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku v rovnakej úrovni. Vieme však zabezpečiť aj poskytnutie právnych služieb v iných jazykoch ako je francúzština, nemčina, poľština a ďalšie.

Statue of Justice on Desk

Kontakt

Telefón

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Email 

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

bottom of page