top of page
Accounting Documents

DAŇOVÉ PRÁVO

Daňové právo považujeme za jednu z priorít v rámci poskytovania služieb našou advokátskou kanceláriou. Právne poradenstvo v tejto oblasti zahŕňa najmä daňové kauzy už v počiatočnom štádiu daňových kontrol až po samotné zastupovanie na súde v rámci správneho súdnictva.

 

Našou špecializáciou sú predovšetkým kauzy v oblasti dane z príjmova dane z nehnuteľností. Súčasťou právneho poradenstva v daňovej oblasti sú zároveň aj služby súvisiace s daňovým plánovaním fúzií, akvizícií a predaja, služby súvisiace s transakciami s vlastným majetkom, či plánovanie dane zo zisku, to všetko v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v rámci možností, ktoré pripúšťa právny poriadok.

 

Poskytujeme efektívne riešenia pre akékoľvek obchodné transakcie cez čorazkomplikovanejšiu spleť daňových predpisov, vrátane právneho zastupovania klientov pridaňových kontrolách, miestnych zisťovaniach či ústnych pojednávaniach pred orgánmifinančnej správy a súdmi.

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

Kontakt

Telefón

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Email 

bottom of page