top of page
Construction plan

STAVEBNÉ PRÁVO

Poskytujeme komplexné právne služby a poradenstvo v súvislosti s aplikáciou stavebného zákona a ďalších právnych predpisov súvisiacich s týmto fundamentálnym právnym predpisom v oblasti stavebníctva, vo sfére stavebného práva zastupujeme klientov predovšetkým pri výstavbe, v územnom konaní, v stavebnom konaní ako aj v kolaudačnom konaní a pri riešení sporov v súvislosti s realizovanými stavebnými projektami.

Kontakt

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Telefón

Email 

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

bottom of page