top of page
Justice Scale

SPOROVÁ AGENDA
a zastupovanie pred súdmi

Sporová agenda je silnou stránkou Advokátskej kancelárie JUDr. Ing. Michala Juhása. Dôkladnými podaniami podloženými odbornou literatúrou a judikatúrou si pripravujeme pozíciu k vedeniu procesného útoku alebo procesnej obrany. Klientov sprevádzame na súdnych pojednávaniach alebo - ak to okolnosti prípadu dovoľujú -od účasti na pojednávaniach klientov odbremeníme úplne. Na pojednávaniach vedieme výsluch svedkov, navrhujeme dôkazy, pohotovo vznášame námietky v prípade neprípustných otázok kladených protistranou a celkovo dohliadame na súlad procesu s ustanoveniami Civilného sporového poriadku.

 

Spolupracujeme s odborníkmi z rôznych odvetví, aby sme v konaniach zabezpečilirelevantné dôkazy na podporu tvrdených skutočností.

 

V prípade potreby neodkladnéhoodvrátenia hroziacej škody príp. inej ujmy neváhame obratom súdu navrhnúť vydanieneodkladného opatrenia.

Kontakt

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Telefón

Email 

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

bottom of page