top of page

JUDr. Ing. Michal Juhás

Advokát

JUDr. Ing. Michal Juhás sa vo svojej praxi špecializuje predovšetkým na oblasť daňového a finančného práva

s hlavným zameraním na ekonomické a právne poradenstvo. 

IMG_9311.png

Kvalifikácia v právnej a zároveň aj ekonomickej oblasti mu umožňuje poskytovať právne služby v úlohách, ktoré vyžadujú komplexné právne a ekonomické analýzy. Tento segment v súčasnosti zažíva obrovskú expanziu a potreba riešenia týchto otázok ide ruka v ruke s úspešným rozvojom podnikania Klienta. Identifikácia a realizácia optimálneho variantu daňových a ekonomických aspektov podnikania Klienta je v súčasnej dobe esenciálnou otázkou.

 

Ako právny poradca sa vo významnej miere podieľal na niekoľkých štrukturálne náročných transakciách domácich ako aj zahraničných klientov. JUDr. Ing. Michal Juhás sa zaoberá aj sporovou agendou v oblasti obchodného, občianskeho a daňového práva. V sporovej oblasti má bohaté skúsenosti so zastupovaním domácich ale aj zahraničných právnické a fyzické osoby. Špecializuje sa najmä na oblasť obchodného práva a práva nehnuteľností.

 

Poskytoval právne poradenstvo pri kúpe a predajoch portfólií nehnuteľností, pri výstavbe administratívnych a multifunkčných projektov, pri komerčných prenájmoch a pri projektovom financovaní; osobitne sa zameriava na zmluvnú agendu vo veci stavebníctva. Okrem toho zastupuje klientov v konaní pred všeobecnými súdmi vo všetkých stupňoch rozhodovania, vrátane konaní pred správnym súdom, a v správnom konaní. Jeho sférou záujmu je aj kompletný inžiniering vrátane celého procesu stavebného konania, pričom v tomto segmente disponuje odbornými vedomosťami zo stavebníctva a pridružených odborov.

Tím

Precíznosť, odbornosť a vášeň.

Kontakt

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Telefón

Email 

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

bottom of page