top of page
Businessman

OBCHODNÉ PRÁVO

Jedným z najmarkantnejších odvetví práva, ktorým sa naša advokátska kancelária venuje, je obchodné právo. Poskytujeme právne služby súvisiace s rôznorodým spektrom situácií, ktoré nastávajú v živote podnikateľa, a to od získavania príslušných oprávnení na podnikanie a založenia obchodnej spoločnosti, cez proces zmien údajov zapísaných v príslušných registroch, prípravu zmluvnej dokumentácie, negociáciu, prípravu podkladov na prevod podniku, fúzie a akvizície, analýzu právnych vzťahov z už uzatvorených obchodov či navrhovanie postupov za účelom ekonomicky efektívneho dosiahnutia požadovaného cieľa podnikateľskej činnosti až po riešenie najzložitejších sporov s obchodnými partnermi.

 

Máme rozsiahle skúsenosti s akvizíciami klientov z oblasti energetiky, športu, nákladnej prepravy, výstavby nehnuteľností či s akvizíciami zahraničných klientov v rámci cezhraničnej spolupráce s ich obchodnými partnermi.

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

Kontakt

Telefón

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Email 

bottom of page