top of page
Stacked Books

SPRÁVNE PRÁVO 
a zastupovanie pred orgánmi verejnej správy

„Byrokracia miluje iracionálnosť.“

- Karl Marx

„Byrokracia, to je smrť akejkoľvek činorodosti.“

- Albert Einstein

 

Našich klientov komplexne prevádzame zložitými a častokrát komplikovanými procesmi v konaniach vedených orgánmi verejnej správy. Pod verejnú správu patrí činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.

 

Dodržať povinnosti v spleti lehôt, požiadaviek a podmienok kladených zákonom pri rôznych životných situáciách sa môže javiť náročné, avšak náš tím sprevádza klientov pri všetkých životných a podnikateľských situáciách v komunikácii so subjektmi verejnej správy.

 

Klientov tiež zastupujeme v súdnych konaniach vedených na krajských súdoch vykonávajúcich agendu správneho súdu ako aj na Najvyššom správnom súde SR.

Kontakt

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Telefón

Email 

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

bottom of page