top of page
Analyzing Data

EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ  PORADENSTVO

Pomocou externej spolupráce ponúka naša advokátska kancelária širokú škálu poradenských služieb aj v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva. Poskytujeme konzultácie za účelom daňovej optimalizácie dane z príjmov právnických osôb. Efektívne
daňovo optimalizovať dokážu dnes nielen veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj menšie tuzemské spoločnosti.

 

Držíme sa pravidiel ustanovených aktuálnou legislatívou, daňová optimalizácia musí byť postavená na pevných základoch, aby sme možné spôsoby ušetrenia na daniach kvalifikovali do skupiny legitímnych daňových optimalizácií.

 

V rámci intenzívnej spolupráce s odborníkmi z príslušných odvetví zabezpečujeme poskytovanie

portfólia nasledujúcich služieb:

 •  Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
   

 •  Daňové konzultácie, dohľad nad jednotlivými daňovými povinnosťami, evidenciami, daňovými priznaniami a zastupovanie v prípade daňovej kontroly
   

 • Analýza tuzemských možností daňovej a odvodovej optimalizácie účtovnej jednotky
   

 • Poradenstvo v oblasti vytvárania medzinárodných daňových štruktúr
   

 • Analýza účtovnej závierky a finančná analýza založená na matematicko-štatistických metódach, ktorá komplexne posudzuje finančnú situáciu podniku; vyhodnotenie indexu bonity
   

 • Aktívna komunikácia s bankami pri žiadostiach klientov o rôzne typy bankových úverov
   

 • Komplexné služby od analýzy, cez výpočet výšky daňového zvýhodnenia, až po spracovanie dokumentácie preukazujúcej superodpočet na výskum a vývoj.

Kontakt

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Telefón

Email 

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

bottom of page