top of page
Doctor's Desk

MEDICÍNSKE PRÁVO

Naša advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti v oblasti medicínskeho práva a právnych vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v rámci ktorej poskytuje právne služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k orgánom verejnej moci, pripravuje dokumenty súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zastupuje ich v súdnych a správnych konaniach.

 

Právne služby tiež zameriava na pacientov, ktorým poskytuje poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Kontakt

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Telefón

Email 

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

bottom of page